UNICEF

In 1992 werd Paul van Vliet door Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste Unicef ambassadeur van Nederland. Sindsdien heeft hij veel van zijn tijd en werkkracht ingezet voor het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Hij maakte een groot aantal reizen voor reportages van Unicefprojecten in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Zijn stem reserveert hij exclusief voor Unicefcommercials en andere audio-visuele producties. Hij houdt lezingen en spreekbeurten en vertegenwoordigt Unicef bij tal van gelegenheden.

Van 2002 – 2004 maakte hij een tournee door Nederland met zijn Unicefshow die netto 1,5 miljoen euro opbracht voor Unicef. In 2005 ontving hij de hoogste onderscheiding van Unicef “In grateful recognition for dedicated service”. Paul van Vliet beschouwt Unicef naast zijn artistieke werk als de belangrijkste vervulling van zijn leven.

Zijn persoonlijke credo is: “Unicef: voor alle kinderen, overal en altijd.”

Klik hier voor meer informatie over Paul van Vliet en UNICEF.

Paul van Vliet Fonds

Onderwijs voor ieder kind. Voor Paul van Vliet is het meer dan een droom.
‘Ik geloof dat het kan. Dat het moet.’ Daarom heeft hij samen met UNICEF het Paul van Vliet Fonds opgericht. Het Paul van Vliet Fonds richt zich specifiek op het thema onderwijs. De middelen uit het fonds gaan naar onderwijsprogramma’s van UNICEF.
Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind. Investeren in onderwijs, betekent investeren in de toekomst van kinderen én hun samenleving. UNICEF werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf en legt daarbij een grote focus op de kwaliteit van het onderwijs.

Om een structurele bijdrage te leveren, kijkt het Paul van Vliet Fonds vooruit. Ieder jaar selecteren we een specifiek onderwerp binnen het thema onderwijs. In 2018 start het fonds met onderwijs in het algemeen. Na 2018 staat ieder jaar een sub-thema centraal:

  • Toegang tot onderwijs, waar ook ter wereld
  • Meisjes en onderwijs
  • Onderwijs in conflictgebieden
  • Kinderarbeid en onderwijs