Privacy statement

PePijn BV respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren u hier graag over in dit Privacy Statement (hierna: “PS”).

 

 1. Contactgegevens

PePijn B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het Smidswater 21, 2514 BW in Den Haag. Telefonisch zijn wij te bereiken op 06-14433090 of via ons contactformulier op onze website www.paulvanvliet.nlof via info@paulvanvliet.nl.

 

 1. Toepasselijkheid PS

Het PS is van toepassing op alle personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken.

 

Het PS is in ieder geval van toepassing op:

 • al onze bezoekers;
 • mogelijke bezoekers waarmee wij contact hebben gelegd of contact willen leggen;
 • ontvangers van e-mails, waaronder begrepen nieuwsbrieven;
 • alle overige personen die contact opnemen met ons en waarvan wij de persoonsgegevens verwerken.

 

 • Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening ontvangen wij van u uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verwerken wij in de meeste gevallen incidenteel.

 

Om welke persoonsgegevens kan het gaan?

 • Denkt u hierbij aan uw contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten);
 • Gegevens die wij hebben verzameld naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, nadat u akkoord bent gegaan met ons Cookie Statement;
 • Persoonsgegevens die openbaar en beschikbaar zijn op platforms zoals LinkedIn;
 • Persoonsgegevens die verkregen zijn uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (en Kadaster);
 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn openbare (zakelijke) websites.

Onze website bevat links naar websites van andere partijen (zoals social media buttons, LinkedIn). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van hyperlinks, cookies en andere verwijzingen op die websites en social media platforms.

Wij gebruiken kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geïnstalleerd zodat u onze website op een goede manier kunt bereiken, de zogenoemde cookies. Praktisch een groot gedeelte van de websites op internet maakt gebruik van cookies. Indien u niet wenst dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen, kunt u dat aangeven bij ons Cookie Statement. Hiervoor is een actieve handeling van u vereist, namelijk het (wel/niet) akkoord gaan met cookies op onze website. Mocht u ons toestaan om een cookie op uw harde schijf te plaatsen, dan kunt u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

De cookies zorgen ervoor dat wij onze website effectief kunnen beheren, waardoor wij de mogelijkheid hebben om gegevens die op operationele systemen aanwezig zijn in een anoniem bestand vast te leggen waardoor wij onderscheid kunnen maken op grond van bezoekerscategorieën. Deze statistische gegevens worden alleen aan ons doorgegeven. Op deze manier waarborgen wij dat uw bezoek aan de website zo makkelijk mogelijk verloopt.

 

 1. Doeleinden en rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens (en die van bezoekers van onze website) voor onze bedrijfsvoering, om onze producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om aan webstatistieken te ontwikkelen. In de meeste gevallen verwerken wij de persoonsgegevens incidenteel. Wij zijn dan niet verplicht om een verwerkingsregister bij te houden.

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens (denkt u daarbij aan de verwerking ervan) voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van verzoeken via het contactformulier en e-mail.
 • Het afhandelen van door u gedane bestellingen via de webshop van paulvanvliet.nl

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van (één van) de volgende rechtsgronden:

 • wij hebben uw toestemming hiervoor gekregen;
 • op basis van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;
 • wettelijk kunnen wij worden verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken (bijvoorbeeld bij een controle door een overheidsorgaan);
 • wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy (bijvoorbeeld als wij u een uitnodiging sturen voor een voorstelling).

 

 1. Verwerkers en delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij kunnen bij onze dienstverlening gebruik maken van derden die uw persoonsgegevens in uitsluitend onze opdracht kunnen verwerken. Mocht dit het geval zijn, dan sluiten wij met die dienstverlener een verwerkersovereenkomst. Wij zorgen voor een veilige en betrouwbare digitale werkomgeving. In dat kader werken wij samen met een ICT-dienstverlener waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

 

Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, bijvoorbeeld met de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”). Wettelijk kunnen wij worden verplicht uw persoonsgegevens te delen met derden. Denkt u hierbij aan een de AP die controle uitoefent of de Algemene verordening gegevensbescherming wordt nageleefd.

 

Wij zullen zonder uw instemming uw persoonsgegevens niet delen voor commerciële doeleinden.

 

Wij kunnen bij het verlenen van onze dienstverlening uw persoonsgegevens doorgeven aan een partij die buiten de Europese Unie is gevestigd, alleen als het doorgeven van belang is voor uw zaak en deze derde partij een passend niveau waarborgt voor de bescherming van uw persoonsgegevens of als er een specifieke afwijking van toepassing is.

 

 1. Uw rechten

U kunt altijd aangeven dat u niet wilt dat uw persoonsgegevens verwerkt worden door ons. U kunt ons ook vragen om de gegevensverwerking te beperken of te verwijderen. Misschien moeten uw persoonsgegevens gewijzigd worden, dan kunt u ons dat aangeven. Een dergelijk verzoek ontvangen wij graag per e-mail en als dat echt niet mogelijk is, zien wij een dergelijk verzoek per post tegemoet.

 

Het is voor u mogelijk dat u een klacht of een bezwaar (gemotiveerd) bij ons bij ons indient. Wij zullen ervoor zorgen dat wij u van een gemotiveerde reactie kunnen voorzien.

 

Indien wij niet of niet tijdig reageren op uw verzoek, kunt u een klacht tegen ons indienen bij de AP, waarna u mogelijk in beroep kunt bij de rechter in Den Haag. Wij verzoeken u, voor u een klacht of bezwaar bij de AP indient, eerst bij ons intern een klacht/bezwaar in te dienen. U kunt ons via info@paulvanvliet.nl bereiken.

 

Wij werken graag zorgvuldig en efficiënt. Dient u met enige regelmaat klachten in die bij voorbaat ongegrond en/of onjuist zijn en waarvan duidelijk is dat die klacht ongegrond en/of onjuist zal worden bevonden, dan kunnen wij u kosten in rekening brengen voor het in behandeling nemen van de klacht. Hetzelfde geldt voor de bezwaarprocedure.

 

 • Beveiligingsmaatregelen

De systemen waarmee wij werken zijn technisch en organisatorisch beveiligd. Hierdoor voorkomen wij dat derden die daartoe onbevoegd zijn uw persoonsgegevens kunnen inzien. Alleen onze medewerkers en eventuele verwerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

 

 • Wijziging PS

Wij kunnen dit PS op ieder moment wijzigen, zodra wij daartoe verplicht worden bijvoorbeeld door een wetswijziging. Wij bevelen u aan om dit PS regelmatig te raadplegen, waardoor u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

PePijn BV
Smidswater 21

2514 BW  DEN HAAG